Добро пожаловать на сайт Russian DX Contest`a!

Russian Dx Contest har under relativt kort tid blivit en av världens största amatörradiotävlingar. RDXC är när det gäller deltagarantal helt i klass med t.ex. CQ WPX-testen. Årets upplaga av testen är också den sista test man kan använda för att kvalificera sig för World Radio Team Championship.  Det stora deltagarantalet gör att det finns mycket folk att köra och mer än 5% av alla deltagaren har en genomsnittlig “rate” på 60 QSO / timma i under hela testen. De främsta deltagarna kommer lätt över 2000 QSO under de 24 timmar som testen pågår. De över 3800 deltagarna gör att det blir riktigt stor fart.

Tävlingen går samtidigt på CW och SSB. Så för den som väljer någon Mixed klass finns det alltid stationer att kontakta.Testen är s.k. world-wide contest, d.v.s. man skall kontakta stationer över hela världen. Men som namnet Russian Dx Contest antyder så får man mer poäng för QSO med ryska stationer. Dessutom så är de ryska oblasterna multipliers tillsammans med  de vanliga DXCC-multiplierna. Det finns 92 oblast i Ryssland.

Testen är mycket välorganiserad. Ta gärna en titt på RDXC:s hemsida. Där hittar man mängder av information om testen, gamla resultat, rekord, statistik, bilder etc. Nytt för i år är att det numera finns en Scandinavian Trophy att erövra för den bästa i klassen Single Operator All Band Mixed.

I klassen Multi Operator Two Transmitters kommer R3/SM6LRR, SM5PHU och undertecknad SM5AJV försöka göra en insats från SK3W. Vilka mer satsningar görs i Sverige? Skriv och berätta!

Добро пожаловать на сайт Russian DX Contest`a! Betyder ungefär Välkommen till sajten för Russian Dx Contest