TOEC

TOECTop of Europe Contesters var från början en förening för contestintresserade i Sverige. Aktiviteten har varierat genom åren och för tillfället står tre saker på programmet: TOEC-reflektorn, TOEC Grid Contest och TOEC Field List.

TOEC-reflektorn är ett forum där man ventilera det mesta inom contest. För att kunna skicka mail till reflektorn måste man registrera sig som
prenumerant. Det är fritt för alla intresserade att vara med.

One thought on “TOEC

  1. Pingback: Contestspalten » SAC 2008 Preliminära resultat publicerade

Comments are closed.