Resultat

Endast en delmängd av alla resultat publiceras i QTC p.g.a. att det helt enkelt saknas utrymme. På denna sida hittar du länkar till de fullständiga resultaten. Tester som SSA arrangerar eller medverkar i är märkta med SSA-loggan.

TEST20062007200820092010
SSAJultesten2006200720082009
SSASSA Månadstest2006 2007 20082009
SSA NAC 10m 20062007200820092010
SSA NRAU-Baltic20062007200820092010
SSA SAC CW
2006200720082009
SSA SAC SSB
2006200720082009
SSA SSA Portabeltest - Vår
20062007 2008 2009
SSA SSA Portabeltest -Höst 2006 2007 20082009
ARRL-DX CW - Sweden200620072009
CQ WW CW2006