Resultat SMP Våren 2022

Här är resultaten från portabeltestens våromgång 2022.

Tord SM3EVR, en av operatörerna från SK3BG/P. Foto: SK3BG

Stort Tack till alla deltagare och till Dan SM5IMO som tagit fram resultatet.

Resultat SMP Våren 2022 (uppdaterad: 2022-07-14 19:45)

 

Kommentarer SMP Våren 2022 (uppdaterad: 2022-07-18 19:45)