SSA Jultest

SSA inbjuder traditionsenligt till denna svenska test i julhelgen.

Testen körs i två pass på CW, ett på juldagen och ett på annandag jul. Testen är lite annorlunda jämfört med traditionella 599 001-tester. I jultesten skall man också sända och ta emot ett 5 tecken långt ord eller kryptogrupp. Du kan själv välja om du sänder 5 slumpvisa bokstäver, eller ett klartextord som innehåller 5 bokstäver. Det sända ordet skall varieras från QSO till QSO.

Läs mer i reglerna!

Resultat

2020 års resultat
2019 års resultat
2018 års resultat

Tidigare års resultat finns på SM3CER:s contestsidor, som är under avveckling.

Loggprogram

SSA jultest är lite speciell i och med att man sänder både löpnummer och ett ord/kryptogrupp på 5 bokstäver. Program som sedan tidigare stödjer SSA Jultest är Log4U och TR-log (dos-versionen).

Ett modernare program är DxLog och till detta finns en definitionsfil för SSA jultest att ladda hem. Läs mer: DxLog i Jultesten