Resultat SMP Hösten 2020

Här är resultaten från portabeltestens höstomgång 2020. God aktivitet.
Kommentarer och bilder kommer i ett finns ett separat dokument, se nedan.
Ett stort tack för alla loggar.
73 Dan/SM5IMO

Result SMP Höst-2020

Comments SMP Höst-2020

En trevlig video från LA3NGA som slutade på 3:e plats i klassen Single-Operator CW.