Jultesten före 2022

Gamla regler som användes fram till och med 2021

Testen körs i två pass på CW, ett på juldagen och ett på annandag jul. Testen är lite annorlunda jämfört med traditionella 599 001-tester. I jultesten skall man också sända och ta emot ett 5 tecken långt ord eller kryptogrupp. Du kan själv välja om du sänder 5 slumpvisa bokstäver, eller ett klartextord som innehåller 5 bokstäver. Det sända ordet skall varieras från QSO till QSO.

Läs mer i de gamla reglerna!

Resultat

2021 års resultat
2020 års resultat
2019 års resultat
2018 års resultat

Tidigare års resultat finns på SM3CER:s contestsidor, som är under avveckling.

Loggprogram

SSA jultest är lite speciell i och med att man sänder både löpnummer och ett ord/kryptogrupp på 5 bokstäver.

Logprogrammet DxLog som är gratis stödjer SSA jultest. Läs mer: DxLog i Jultesten

Program som sedan tidigare stödjer SSA Jultest är Log4U och TR-log (dos-versionen).
Varning: Varken Log4U eller TR-log för DOS uppdateras längre.