Resultat SMP Våren 2023

Här är resultaten från portabeltestens våromgång 2023.

SM3LWP/P deltog i klassen Single Operator Mixed

Stort Tack till alla deltagare och till Dan SM5IMO som tagit fram resultatet.

Resultat SMP Våren 2023

Kommentarer SMP Våren 2023