Resultat SMP Våren 2020

Här är resultaten från portabeltestens våromgång 2020. God aktivitet trots Corona. Kommentarer och bilder finns att ladda hem som ett PDF-dokument. Ett stort tack för alla loggar.

Comments and Photos from SMP 2020 Spring (PDF)

73 Dan/SM5IMO

Plaketter & Diplom

Segrarna i följande klasser får plaketter:   
Single Operator – CW: SM2CEW/P
Single Operator – SSB: LC1P/P
Single Operator – Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:
Single Operator – CW: OH1NOA/P, OH3KAV/P, SM2CEW/P, SM3BEE/P och SM7M/P
Multi Operator – CW: SK7CA/P och SL0CB/4/P
Single Operator – SSB: LC1P/P, LB1LG/P, LA9PTA/P, SM7TFJ/P, SA5ACR/P och SM3XLY/P
Multi Operator – SSB: SM4YXA/P, SK7JD/P och SK3UB/P 
Single Operator – Mixed: SM3LWP/P, SM5OUU/P och SM3OMO/P
Multi Operator – Mixed: SK2AU/P och SK3BG/P

Deltagare per DXCC

DXCC ANTAL
LA 6
OH 2
SM 57

Single Operator – CW

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 SM2CEW/P 14 23 37 2466 4815 7281 KP15CR 3
2 SM3BEE/P 21 21 42 2880 2992 5872 JP82PE 4
3 SM7M/P 24 16 40 2300 2512 4812 JO77BU 4
4 SM5COP/P 26 20 46 2048 2348 4396 JO89MG 4
5 SM0OEK/P 24 12 36 2480 1788 4268 JO99EF 4
6 SI6T/P 13 14 27 1500 2692 4192 JO57UX 4
7 SM5IMO/P 23 20 43 1916 2012 3928 JO79XB 4
8 SM5FNU/P 22 18 40 1704 2180 3884 JO89BQ 4
9 SM5CJW/P 18 19 37 1612 2048 3660 JO79SW 4
10 SF0Z/P 22 18 38 1380 1578 2958 JO99AO 3
11 SM4ETE/P 13 15 28 924 1696 2620 JO79MJ 4
12 SM6CPY/P 24 11 35 1208 996 2204 JO67OX 2
13 SM4EDK/P 20 4 24 1740 440 2180 JP70WR 4
14 SM6CGN/P 17 17 34 792 1294 2086 JO67VU 2
15 OH1NOA/P 4 11 15 417 1620 2037 KP01TM 3
16 SM5J/0/P 19 6 25 1708 300 2008 JO89VK 4
17 SM3ALW/P 1 14 15 140 1660 1800 JP81CI 4
18 SK5LW/P 18 5 23 849 564 1413 JO89FK 3
19 SM2FOB/P 2 11 13 34 1298 1332 KP05XL 2
20 OH3KAV/P 4 4 8 492 534 1026 KP21AO 3
21 SK0QO/P 17 0 17 987 0 987 JO99CC 3
22 SM7BEP/P 13 0 13 813 0 813 JO77FS 4
23 SM6OEF/P 17 0 17 764 0 764 JO78AJ 2
24 SM6CIX/P 7 4 11 322 298 620 JO58PJ 2
25 SM4JGH/P 2 6 8 90 321 411 JP70NU 3
26 SM0CVI/P 3 0 3 168 0 168 JO99DS 3

 

Single Operator – SSB

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 LC1P/P 19 17 36 2160 2696 4856 JP51WU 4
2 LB1LG/P 11 9 20 1232 1260 2492 JO59JU 4
3 SM7TFJ/P 20 6 26 1653 678 2331 JO77IQ 3
4 SA5ACR/P 17 9 26 1088 1088 2176 JO88FR 4
5 SM3XLY/P 9 8 17 720 1072 1792 JP80OR 4
6 SE5N/P 22 3 25 1395 309 1704 JO89HK 3
7 SM3KDR/P 11 3 14 1044 421 1465 JP73GI 3
8 SM5NVF/P 12 6 18 693 684 1377 JO89RL 3
9 LA9PTA/P 7 6 13 570 648 1218 JO59KC 3
10 SE3P/P 19 0 19 1143 0 1143 JP81GQ 3
11 SA0BVA/P 14 2 16 768 252 1020 JP90FA 3
12 SM4YZV/P 8 2 10 676 252 928 JP70EV 4
13 SM5DWF/P 19 0 19 898 0 898 JP90JA 2
14 LB0NH/P 10 0 10 790 0 790 JP53HH 2
15 SF5M/P 9 1 10 546 117 663 JO89TS 3
16 SA3ARQ/P 11 2 13 476 64 540 JP80OR 2
17 SA0BBO/P 0 3 3 0 504 504 JO66NA 3
18 SM7EML/P 4 5 9 144 348 492 JO77DS 2
19 SM0VCG/P 4 1 5 288 184 472 JO89EF 3.4
20 SA4CFP/P 5 2 7 240 168 408 JP71HE 4
21 LB7PI/P 4 2 6 224 164 388 JP40SW 2.3
22 SM4YPT/P 15 0 15 319 0 319 JO69JC 1
23 SA5QED/P 2 1 3 116 164 280 JO89NF 4
24 SA4BLN/P 6 0 6 212 0 212 JO79MA 2
25 SM3PXG/P 7 1 8 149 42 191 JP73IE 1
26 SM5BXC/P 9 0 9 155 0 155 JO78XE 1
27 LB8IH/P 2 0 2 93 0 93 JP50WC 3

Single Operator – Mixed

Place Call QSO 80 CW/SSB QSO 40 CW/SSB QSO Tot Pts 80 CW/SSB Pts 40 CW/SSB Total pts Locator Mult
1 SM3LWP/P 22/25 17/14 78 1815/1689 1608/1359 6471 JP81MG 3
2 SM5OUU/P 17/10 10/5 42 1316/525 1199/624 3664 JO89WE 3.4
3 SM3OMO/P 11/5 11/0 27 1392/204 1380/0 2976 JP81IR 4

Multi Operator – CW

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 SK7CA/P 22 17 39 3272 3624 6896 JO86EO 4
2 SL0CB/4/P 24 18 42 2068 2080 4148 JO79KR 4

Operators:
SK7CA/P: SM7SMS-SM7EOI
SL0CB/4/P: SM0JST-SM0FKI

Multi Operator – SSB

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 SM4YXA/P 26 0 26 2360 0 2360 JP70IW 4
2 SK7JD/P 12 0 12 1104 0 1104 JO87GT 4
3 SK3UB/P 11 3 14 570 238 808 JP73GI 2
4 SK6EI/P 8 0 8 660 0 660 JO68UI 4
5 SK3GA/P 4 0 4 124 0 124 JP81NR 2

Operators:
SM4YXA//P: SM4YXA-SM4YWZ
SK7JD/P: SM7HQD-SM7KUQ-SA7IDE
SK3UB/P: SM3PXO-SA3BXA-SM3GFN-SA3SAS-SA3IEI-SA3PBB-TOR-AXEL
SK6EI/P: SA6AVB-SM6TPJ
SK3GA/P: SM3IRD-SM3AXN-SA3BPE

Multi Operator – Mixed

Place Call QSO 80 CW/SSB QSO 40 CW/SSB QSO Tot Pts 80 CW/SSB Pts 40 CW/SSB Total pts Locator Mult
1 SK2AU/P 9/3 20/4 36 1212/435 3537/540 5724 JP94UP 3
2 SK3BG/P 19/8 19/1 47 2376/548 2516/112 5552 JP81NW 4

Operators:
SK2AU/P: SA2CHQ-SA2CLC
SK3BG/P: SM3EVR-SM3SJN-SM3EFS-SA3LAD-SM3EXM

Saknade loggar

SE3U/P
SM0ONU/P
SM3XYZ/P