DxLog i SSA Jultest

DxLog är ett mycket kompetent loggprogram för att logga contest-QSO. En av finesserna med programmet är att man kan definiera egna tester. För jultesten finns en definitionsfil som klarar att köra jultesten. Dock med några små begränsningar

Programmet väljer inte sänt ord “fritt” utan sänder ordet från föregående QSO. Detta är nog ett mindre bekymmer för de flesta.

När man matar in mottaget testmeddelande, så ligger inmatningsfälten i fel ordning. Den normala ordningen är RST, löpnummmer, ord. Men för att få DxLog att fungera utan att blanda in programmerarna så är inmatningsordningen RST, ord, löpnummer. Det betyder att man behöver flytta sig först till ordfältet och sen till fältet för löpnumret när man tar emot ett testmeddelande. Man förflyttar sig med mellanslagstangenten (space). “Torrsimma” med programmet innan testen för att öva upp muskelminnet.

Installera DxLog

Gå till http://dxlog.net/sw/ och ladda hem och installera senaste versionen, 2.4.12 eller senare. För att kunna använda programmet fullt ut måste man registrera sig. Följd instruktionerna här: http://dxlog.net/docs/index.php/Installation#Register_your_copy

Om det är första gången du använder DxLog så kan det vara bra att bekanta sig med programmet för att förstå hur det fungerar. Har du tidigare använt t.ex. Win-Test kommer du att känna igen dig.

Köra igång SSA Jultest i DxLog

När du gjort ovanstående är det dags att ställa in DxLog för jultesten.

Starta en ny test genom: File –> New och välj Contest: SSA JULTEST.

Det är viktigt att rutan Exchange fylls i med det första ordet du kommer att sända, se bilden nedan.

SSA Jultest hittas långt ned i listan av tester.

Så här ser loggen ut efter några QSO:

Mottaget ord och löpnummer kommer i fel ordning, men man vänjer sig fort att trycka på space för att komma till rätt kolumn. Sänt ord, är ordet från föregående QSO, förutom i det första QSO:et där ordet från Exchange-rutan används.