DxLog i SSA Jultest

DxLog är ett mycket kompetent loggprogram för att logga contest-QSO. En av finesserna med programmet är att man kan definiera egna tester. För jultesten finns en definitionsfil som klarar att köra jultesten. Dock med några små begränsningar

Programmet väljer inte sänt ord “fritt” utan sänder ordet från föregående QSO. Detta är nog ett mindre bekymmer för de flesta.

Installera DxLog

Gå till http://dxlog.net/sw/ och ladda hem och installera senaste versionen.

Om det är första gången du använder DxLog så kan det vara bra att bekanta sig med programmet för att förstå hur det fungerar. Har du tidigare använt t.ex. Win-Test kommer du att känna igen dig.

Köra igång SSA Jultest i DxLog

När du gjort ovanstående är det dags att ställa in DxLog för jultesten.

Starta en ny test genom: File –> New och välj Contest: SSA JULTEST, som hittas långt ned i listan av tester under rubriken SM Local Contest.

Det är viktigt att rutan Exchange fylls i med det första ordet du kommer att sända, se bilden nedan.

Så här ser loggen ut efter några QSO:

Sänt ord, är ordet från föregående QSO, förutom i det första QSO:et där ordet från Exchange-rutan används.