SSA Jultest – Cabrilloformat

Uppdaterad 2022-11-12

Förklaring av huvudrubrikerna:

START-OF-LOG: 3.0
Måste vara första raden i loggen.
END-OF-LOG:
Måste vara sista raden i loggen.

CALLSIGN: anropssignal
Använd anropssignal, t.ex. SM5AJV

CONTEST: tävlingsnamn
Tävlingsnamnet måste vara: SSA-JULTEST

CATEGORY-OPERATOR: tävlingsklass
För SSA Jultest måste klassen vara något av följande:
SINGLE-OP
CHECKLOG

CATEGORY-POWER: effektklass

HIGH
LOW
QRP
CATEGORY-MODE: använd mode
CW
SSB
MIXED

CATEGORY-OVERLAY: tävlingsklass tillägg (används inte i Jultesten)


CLAIMED-SCORE: n
Beräknad slutpoäng, ej nödvändig.

CLUB: text
Anropssignal och namn på den radioklubb man representerar.

CREATED-BY: text
Namn och version på det loggprogram som tillverkat Cabrillo-loggen.

NAME: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
… [så många rader som behövs…]
Namn och adress.

OPERATORS: anropssignal
Anropssignalen på operatören. Skriv in din bassignal, ej contest-call.

SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
… [så många som behövs…]
Kommentarer.

QSO: QSO-data
QSO-data specificeras enligt mallen för SSA Jultest:

             ----------sänd info---------- ----------mott info----------
QSO: freq mo date    time call     rst ex1 ex2  call     rst ex1 ex2
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0802 7S3A     599 002 GJRBX SM5ALJ    599 001 NSTVO
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

freq:
Frekvensen i kHz, t ex. 3542, 7021
Använd 3500 eller 7000 om exakt frekvens är okänd.

mo:
Trafiksätt; CW eller PH

date:
Datum (UTC) i formatet åååå-mm-dd [ t ex 2019-12-25 ]

time:
Tid (UTC) i formatet nnnn t ex. 0802

call:
Anropssignal

rst:
RST

ex1:
Testmeddelande (löpnummer) t ex. 065

ex2:
Testmeddelande (femställig bokstavsgrupp) t. ex. KARLA

Exempel på en SSA Jultest-logg:

START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.5.40
CONTEST: SSA-JULTEST
CALLSIGN: SE5E
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-POWER: HIGH
GRID-LOCATOR: JO89LW
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CLAIMED-SCORE: 6
CLUB: SK3W
NAME: Ingemar Fogelberg
ADDRESS: Samjevagen 52
ADDRESS: SE-162 71 VALLINGBY
ADDRESS: SWEDEN
EMAIL: sm5ajv@qrq.se
OPERATORS: SM5AJV
SOAPBOX: 
QSO: 3500 CW 2022-11-12 1157 SE5E     599 001 TOMTE SM7IUN    599 001 LUCIA 
QSO: 3500 CW 2022-11-12 1157 SE5E     599 002 LUCIA 8S5X     599 003 KLAPP 
QSO: 3500 PH 2022-11-12 1158 SE5E     59  003 KLAPP SM5ACQ    59  001 TOMTE 
QSO: 3500 CW 2022-11-12 1159 SE5E     599 004 TOMTE SM5COP    599 007 BINGO 
QSO: 3500 PH 2022-11-12 1159 SE5E     59  005 BINGO SM3RAB    59  003 NORRA 
QSO: 3500 PH 2022-11-12 1202 SE5E     59  006 NORRA SM7ATL    59  003 TRXLP 
QSO: 7000 PH 2022-11-12 1202 SE5E     59  007 TRXLP SM7ATL    59  004 NORRA 
END-OF-LOG: