SSA Jultest – Cabrilloformat

Förklaring av huvudrubrikerna:

START-OF-LOG: versions-nummer
Måste vara första raden i loggen.
END-OF-LOG:
Måste vara sista raden i loggen.

CALLSIGN: anropssignal
Använd anropssignal.

CATEGORY: tävlingsklass
För SSA Jultest måste klassen vara något av följande:
SINGLE-OP, SINGLE-OP QRP eller CHECKLOG.

CATEGORY-OVERLAY: tävlingsklass tillägg (används inte i Jultesten)
CLAIMED-SCORE: n
Beräknad slutpoäng.
Skrives som t ex 12173 eller 1911 eller 123 eller 12.

CLUB: text
Anropssignal och namn på den radioklubb man representerar.

CONTEST: tävlingsnamn
Tävlingsnamnet måste vara: SSA-JULTEST-CW.

CREATED-BY: text
Namn och version på det loggprogram som tillverkat Cabrillo-loggen.

NAME: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
… [så många rader som behövs…]
Namn och adress.

OPERATORS: anropssignal
Anropssignalen på operatören.

SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
… [så många som behövs…]
Kommentarer.

QSO: QSO-data
QSO-data specificeras enligt mallen för SSA Jultest:

             ----------sänd info---------- ----------mott info----------
QSO: freq mo date    time call     rst ex1 ex2  call     rst ex1 ex2
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0802 7S3A     599 002 GJRBX SM5ALJ    599 001 NSTVO
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

freq:
Frekvensen i kHz, t ex. 3542, 7021
Använd 3500 eller 7000 om exakt frekvens är okänd.

mo:
Trafiksätt; CW

date:
Datum (UTC) i formatet åååå-mm-dd [ t ex 2019-12-25 ]

time:
Tid (UTC) i formatet nnnn t ex. 0802

call:
Anropssignal

rst:
RST

ex1:
Testmeddelande (löpnummer) t ex. 065

ex2:
Testmeddelande (femställig bokstavsgrupp) t. ex. GJRBX

Exempel på en SSA Jultest-logg:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: SSA-JULTEST-CW
CALLSIGN: 7S3A
OPERATORS: SM3CER
CATEGORY: SINGLE-OP QRP
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 140
CLUB: SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer
CREATED-BY: Manuellt av SM3CER
NAME: Jan-Eric Rehn
ADDRESS: Finstavägen 26, 7 tr.
ADDRESS: SE-863 31 SUNDSBRUK
ADDRESS: SWEDEN
SOAPBOX: Icom IC-706MkII.
SOAPBOX: 40 m/G5RV, Cushcraft R7 - 80 m/G5RV.
SOAPBOX: Software - TR Log ver. 6.85.
SOAPBOX: Roligt att prova på QRP i Jultesten.
SOAPBOX: Skickar längre kommentarer i separat fil.
SOAPBOX: E-mail - sm3cer@ssa.se
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0801 7S3A     599 001 QNMDH SM4AZQ    599 001 HKARL
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0802 7S3A     599 002 GJRBX SM5ALJ    599 001 NSTVO
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0805 7S3A     599 003 AGFCR 8S5A/0    599 003 JLREW
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0807 7S3A     599 004 QBRLQ SM3R     599 003 CBRAC
QSO: 3500 CW 2006-12-25 0814 7S3A     599 005 PHKNJ SM7DUZ    599 004 XAPLP
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0831 7S3A     599 061 RFKWN SM5FUG    599 028 CYKEL
QSO: 3500 CW 2006-12-26 0832 7S3A     599 062 OPSAV SM5FUG    599 029 KANAL
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0841 7S3A     599 063 JGUMC 7S5Q     599 056 URCYN
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0842 7S3A     599 064 BBXJA SM5ALJ    599 056 JJXLM
QSO: 7000 CW 2006-12-26 0851 7S3A     599 065 JUVSE SM6X     599 061 DYCCB
END-OF-LOG: