SSA-MT Cabrillo-format

START-OF-LOG: versions-nummer
Måste vara första raden i loggen.
Nu gällande versionsnummer är 2.0.
END-OF-LOG:
Måste vara sista raden i loggen.
CALLSIGN: anropssignal
Använd anropssignal.
CATEGORY: tävlingsklass
För SSA MT måste klassen vara något av följande:
SINGLE-OP, SINGLE-OP QRP eller CHECKLOG.
CATEGORY-OVERLAY: tävlingsklass tillägg
[kan lämnas oifylld]
CLAIMED-SCORE: n
Beräknad slutpoäng.
Skrives som t ex 12173 eller 1911 eller 123 eller 12.
[kan lämnas oifylld, eftersom rättningsprogrammet kalkylerar slutpoängen]
CLUB: text
Anropssignal på den radioklubb man representerar.
CONTEST: tävlingsnamn
Tävlingsnamnet måste vara något av följande: SSA-MT-CW eller SSA-MT-SSB.
CREATED-BY: text
Namn och version på det loggprogram som tillverkat Cabrillo-loggen.
NAME: text
ADDRESS: text
ADDRESS: text
… [så många rader som behövs…]
Namn och adress.
OPERATORS: anropssignal
Anropssignalen på operatören.
[kan utelämnas om det är samma anropssignal som i CALLSIGN]
SOAPBOX: text
SOAPBOX: text
… [så många som behövs…]
Kommentarer.
QSO: QSO-data

Cabrillo QSO-Mall

               ----------sänd info---------- ----------mott info----------
QSO: freq mo date time call rst ex1 ex2 call rst ex1 ex2 t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn **** ****** ************* nnn **** ****** *
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1408 7S3A 599 10 JP82QL SM2EZT 599 08 KP05UK 0 000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901


freq:
Frekvensen i kHz [ t. ex. 3542, 7021 ]
Använd 3500 eller 7000 om exakt frekvens är okänd.
mo:
Trafiksätt; CW eller PH
date:
Datum (UTC) i formatet åååå-mm-dd [ t. ex. 2007-03-18 ]
time:
Tid (UTC) i formatet HHMM [ t. ex. 1408 ]
call:
Anropssignal
rst:
RS eller RST
ex1:
Testmeddelande (löpnummer) [t. ex. 10 ]
ex2:
Testmeddelande (lokator) [ t. ex. KP05UK ]
t:
Sändar-id; 0, 1, 2, 3, 4 eller 5
(används i MULTI eller 2-RADIOS för att visa vilken rig som använts)
[kan utelämnas – används inte i MT]

Exempel på en MT-logg:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: SSA-MT-CW
CALLSIGN: 7S3A
CATEGORY: SINGLE-OP
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 200
CLUB: SK3BG
CREATED-BY: SM2EZT Manuell Logginmatning för SSA MT, V2.06
NAME: Jan-Eric Rehn
ADDRESS: Finstavägen 26, 7 tr. ADDRESS: 863 31 SUNDSBRUK
OPERATORS: SM3CER
SOAPBOX:
E-MAIL: sm3cer@ssa.se
SOAPBOX: RIG: Kenwood TS-950SDX
SOAPBOX: PWR: 150 W
SOAPBOX: ANT 80 m - G5RV, 40 m - G5RV, Cushcraft R7
SOAPBOX: Tack för en trevlig test! Vi hörs nästa månad.
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1403 7S3A 599 1 JP82QL SM1ABC 599 1 JO97AB
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1408 7S3A 599 2 JP82QL SM3DEF 599 4 JP75CD
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1415 7S3A 599 3 JP82QL SM7GH 599 5 JO88EF
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1422 7S3A 599 4 JP82QL SM0IJK 599 2 JO99GH
QSO: 7000 CW 2007-03-18 1426 7S3A 599 5 JP82QL SM3LMN/M 599 8 JP93IJ
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1435 7S3A 599 6 JP82QL SM5OPQ 599 6 JP70KL
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1443 7S3A 599 7 JP82QL 8S3R 599 10 JP61MN
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1447 7S3A 599 8 JP82QL SM5STU 599 12 JO89OP
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1451 7S3A 599 9 JP82QL SM2VWX 599 5 KP17QR
QSO: 3500 CW 2007-03-18 1459 7S3A 599 10 JP82QL SM7YZ 599 7 JO76ST
END-OF-LOG: