SSA-MT Manuell inmatning av en papperslogg

Denna text kommer ursprungligen från SM3CER:s contestsidor och har redigerats.

SM2EZT har gjort ett program för manuell inmatning av en papperslogg i efterhand. Det kan nu även användas för loggning i realtid under testens gång, eftersom programmet sparar inmatningen av QSO:na automatiskt i en säkerhetskopia (Backup.log).

Programmet producerar en CABRILLO-fil, som kan behandlas i ett logrättningsprogram. Filen får automatiskt namnet DITTCALL_MT0703_CW.log eller DITTCALL_MT0704_PH.log.

(Exempel: 7S3A_MT0703_CW.log, där 07 står för året och 03 för månaden, CW för telegrafi och PH för telefoni /SSB/). På så sätt får alla logfiler ett eget, unikt namn.Denna version kan också användas i realtid!

KLICKA HÄR för att hämta programmet.
(Version 2.07 – Senast uppdaterad 21 augusti 2007 kl. 1944 UTC)

P. g. a. restriktioner i webservern måste programmet distribueras som en komprimerad .zip-fil kallad MTM2007.zip (266 kB). Zip-filen innehåller en .exe-fil som heter MTM2007.exe (535 kB).

Så här installerar du programmet:
Spara filen i ett temporärt bibliotek, zippa upp filen med programmet WinZip eller motsvarande, använd Utforskaren eller något annat filhanteringsprogram och lägg programfilen MTM2007.exe i ett lämpligt bibliotek. (Exempel: C:/Program/MTM2007).

Så här gör du din logg:

Snabbinfo för vana datoranvändare
Starta programmetVälj “Arkiv – Ny Logg“Skriv in och välj rätt information och klicka på OKVälj rätt band och datumVälj rätt tid (UTC) – om du skriver in QSO:na i efterhand (annars välj “Inställningar – Realtid“)Skriv in körd station, mottaget löpnummer och lokator (Gå till nästa fält med PIL HÖGER eller ENTER)Kolla sänd och mottagen RS(T)Logga med ENTERFör nästa QSO ändra tiden med + eller  på det numeriska tangentbordet eller med PIL UPP eller PIL NED (om du inte kör programmet i realtid)Loggen sparas som t. ex. “7S3A_MT0703_CW.log” eller “7S3A_MT0704_PH.log” och namnet ges automatiskt.
 • Starta programmet. Så här ser det ut:
Manuell Logginmatning för SSA MT - öppningsfönster
 • Klicka på “Hjälp” i menyraden och sedan på “Hjälp” i den rullgardinsmeny som visas, så öppnas ett fönster med en detaljerad information om hur programmet används.
  (Klicka med höger musknapp i hjälptexten, så kan du även skriva ut texten).
 • Klicka på “Arkiv” och sedan “Ny Logg“.
  Fönstret “Ny logg” öppnas och det ser ut så här:
Manuell Logginmatning för SSA MT - inmatningsfönster 'Ny logg'
 • Fyll i all information.
  Du kan hoppa mellan inmatningsfälten med TAB eller SHIFT-TAB.I inmatningsfältet “Callsign”:

  Om du kört QRP – skriv in ditt call på vanligt sätt.
  Använd t. ex. INTE SM3CER/QRP. QRP är inte en del av en
  anropssignal och det framgår klart av vald klass, om du kört QRP.

  Om du kört från ett annat distrikt än ditt eget skrivs callet in
  som t. ex. SM2EZT/3. Mobilt från eget distrikt skrivs som SM3CER/M
  och mobilt från annat distrikt som SM2EZT/3/M.I inmatningsfältet “Operator”:

  Om du kört med ett klubbcall eller ett “Vanity Call” skriver du in ditt
  grundcall i den här rutan. Skriv INTE in ditt namn eller något annat!Inmatningsfältet “Contest” har två val – “SSA-MT-CW” och “SSA-MT-SSB“.Inmatningsfältet “Category” har tre val – “SINGLE-OP“, “SINGLE-OP QRP” och “CHECKLOG“. (Tänk på att checklog inte ger några poäng till din klubb)!Inmatningsfältet “Overlay” har två val – tom ruta och “ROOKIE“.
  Du räknas som Rookie om du innehaft ditt certifikat i högst 3 år.Inmatningsfältet “Klubb” har en lista på de klubbar som varit representerade i MT under de senaste åren (totalt 120 klubbar inlagda i V2.06 2007-03-13). Om du inte tillhör och/eller inte vill representera någon klubb, väljer du “Ingen – Ej angett någon klubb”, annars letar du upp din klubb i listan och väljer den. (Om du inte hittar din klubb i listan, skriver du klubbcallet och klubbnamnet i “SoapBox – kommentarer till testen”).Klicka på pilen längst till höger om aktuellt inmatningsfält och använd musen eller PIL NED eller PIL UPP följt av ENTER för att göra rätt val.Den information du skrivit in i dialogrutan “Ny logg” sparas och nästa gång du använder programmet behöver du bara skriva in ditt call och trycka på TAB, så fylls alla fält i automatiskt!
  Du behöver då bara välja rätt “Contest” och “Category”, samt kontrollera att uppgifterna i övrigt är korrekta och ändra vid behov, innan du klickar på knappen “OK” och börjar skriva in din logg.
 • När du är klar klickar du på “OK“-knappen. Loggfönstret kommer nu att se ut så här (med QSO nr 1 inskrivet och redo för att skriva in QSO nr 2):
Manuell Logginmatning för SSA MT - inmatningsfönster 'Logguppgifter'
 • Nu kan du börja skriva in dina logguppgifter.
  Man kan hoppa mellan inmatningsfälten med TAB eller SHIFT-TAB.Inmatningsfältet “Frekvens” har två val – “7000” för 40 m och “3500” för 80 m. Standardvärdet är valt till “7000“.
  Välj rätt frekvens/band genom att klicka på listpilen till höger om fältet och använd mus eller PIL UPP/PIL NED följt av ENTER.
  Enklast och snabbast är dock att använda någon av funktionstangenterna F1 eller F2 för att byta frekvens.Inmatningsfältet “Datum” har samtliga datum för MT inlagda mellan 2007-03-18 och 2010-02-14 (aktuella datum för kommande 36 MT fr. o. m. mars 2007). Välj rätt datum genom att klicka på listpilen och använd mus eller PIL UPP/PIL NED + ENTER.Inmatningsfältet “Tid” visar tiden “1400” som standardvärde.
  För att ändra tiden använder du PIL UPP eller PIL NED eller + och  på det numeriska tangentbordet, när insättningspunkten (det vertikala blinkande strecket) står i fältet “Körd station“. Du kan också dubbelklicka i fältet “Tid” (eller använda TAB eller SHIFT-TAB för att komma till fältet) och skriva in rätt tid.OBS!
  Använd alltid UTC!
 • ANM.: Denna version kan också användas för loggning i realtid!
  För att köra programmet i realtid välj “Inställningar – Realtid” i menyraden. Se till att datorns tid är inställd på UTC!Det är ett mycket “enkelt” loggprogram med få “finesser”. Man kan dock i realtidsläget se, om den station man försöker logga är en dupe. Se bilden nedan:För att vara säker på att inte förlora inloggade QSO:n finns en autospar-funktion, som sparar inmatningen av QSO:na automatiskt i en säkerhetskopia (Backup.log). Om du behöver starta om datorn eller programmet och du inte har sparat din logg, kan du göra följande:
  • Starta programmet
  • Klicka på “Arkiv” och sedan “Öppna…
  • Leta reda på filen “Backup.log” och öppna den
  • Klicka på “Inställningar” och sedan “Realtid” (om du använder den optionen)
  • Nu är du tillbaka där du slutade och kan fortsätta inloggningenFör att ändra sänd och/eller mottagen RS eller RST dubbelklickar du i fältet (eller använder TAB eller SHIFT-TAB för att komma dit) och skriver in rätt rapport. Fälten visar från start standardvärdet “599” om du valt “SSA-MT-CW” och “59” om du valt “SSA-MT-SSB“. Den rapport du skrivit in senast visas som standardvärde för nästa QSO.Det vänstra fältet “Nr” är det serienummer du sänt till din motstation. Det visar från början standardvärdet 1 och numret stegar upp automatiskt för varje QSO. För att ändra numret manuellt dubbelklickar du i fältet (eller använder TAB eller SHIFT-TAB) och skriver in rätt nummer. Uppräkningen kommer därefter åter att fortsätta automatiskt från det nya värdet.I fältet “Körd station” skriver du in anropssignalen på den station du kört.I det högra fältet “Nr” skriver du in det serienummer du tagit emot från din motstation. (Du kan utelämna inledande nollor).I fältet “Mottagen LOC” skrivs beteckningen på lokatorn du tagit emot från motstationen.
   Skriv alltid lokatorn med versala (stora) bokstäver, som t. ex. KP05UK.
   Använd INTE s. k. strecknolla (Ø) och lägg INTE dit något mellanslag eller bindestreck!Kom ihåg att alltid använda siffran 0 i fälten “Tid“, “RST” och mottaget “Nr“. Använd O för bokstaven “Olle” och 0 för siffran “noll” i inmatningsfälten “Körd station” och “Mottagen LOC“.ENTER loggar QSO:et, när du skrivit in mottagen lokator.

Hur man skriver in sina QSOn:

 • QSO nr 1:
  • Välj frekvens
  • Välj datum
  • Välj eller skriv in rätt tid (UTC) – om du loggar i efterhand
  • Skriv in callet på körd station
  • Tryck PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv in mottaget löpnummer
  • Tryck PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv in mottagen lokator
  • (Kolla att sänd och mottagen RST är korrekt)
  • Tryck ENTER för att logga QSO:et
   (QSO nr 1 har nu hamnat i loggen i övre fönstret)
 • QSO nr 2:
  • Välj tid – om du loggar i efterhand
  • Skriv callet
  • PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv mottaget löpnummer
  • PIL HÖGER eller ENTER
  • Skriv mottagen lokator
  • ENTER
 • QSO nr 3:
  • Välj tid
  • Call
  • PIL HÖGER
  • Löpnummer
  • PIL HÖGER
  • Lokator
  • ENTER

… o s v

ANM.: Om du gjort något skrivfel kan du enkelt redigera loggfilen i det övre fönstret. I menyn under “Sök” finns också “Ersätt…“, om du behöver ändra samma sak på många ställen.

 • När du är klar med din logginmatning kan du använda “Kolla Loggen” (väljs i menyn under rubriken “Verktyg“), för att se om alla uppgifter som behövs är rätt ifyllda. Behöver du göra några ändringar, kan du göra dessa i loggfönstret, innan du sparar loggen.
 • Om du klickar på “Verktyg” och sedan “Resultat“, så görs en kalkylering av ditt preliminära resultat. Samtidigt öppnas ett eget fönster, där du kan se resultatet och det läggs automatiskt in i loggen under rubriken “CLAIMED-SCORE:”.
  (Klicka med höger musknapp i fönstret, så kan du även spara texten i en textfil för ev. utskrift).Fönstret Resultat ser ut så här (med den tidigare exempelfilens preliminära resultat visat):
Manuell Logginmatning för SSA MT - resultatfönster
 • För att spara loggen klickar du på “Arkiv” och “Spara“. Filen kommer automatiskt att döpas med ditt call, år, månad och mode.
  (Exempel: 7S3A_MT0703_CW.log eller 7S3A_MT0704_PH.log).
  Se till att du spar filen i ett bibliotek där du kan hitta den igen…!
 • TIPS: Om du vill vara säker på att inte spara över och därmed radera en annan fil med samma namn, använd i stället “Arkiv” och “Spara som…“. Då kommer du att få en fråga, om du vill spara över filen med samma namn.
 • Om du behöver redigera din logg innan du skickar den, så kan du med fördel använda en vanlig, enkel texteditor.