SSA MT med DXLOG

I loggprogrammet DXLog, som är en klon av WinTest, kan man definiera egna tester, vilket är bra för oss som också kör “småtester” som t.ex. SSA Månadstest.

Ladda hem nedanstående två filer och spara dem i katalogen:
C:\Users\<ditt-användarnamn>\AppData\Roaming\DXLog.net\Contest

Du når katalogen genom att i DxLog välja menyn:
File–>Open Configuration Directory

Starta DXLog och välj “SSA-MT-CW” eller “SSA-MT-SSB” i testfliken när du sätter upp en ny test.

Fyll i din RUTA i fältet för Grid Square och de fyra första tecknen i rutan för Exchange, se nedan.