NAC28 – nu på torsdag 6/3

“10 meter aktivitetstesten är en avslappad och ledig test, vars ändamål är att roa och skapa mer aktivitet på hela 28-29 MHz bandet.” Så inleds reglerna för aktivitetstesten på 28MHz som går första torsdagen varje månad. Testen körs i fyra olika pass och brukar samla ett 40-tal deltagare. För att kolla konditionerna före och under testen kan man ha hjälp av de fyrar som finns på 28MHz-bandet, se länkar nedan.

CW : 19.00 – 20.00
SSB : 20.00 – 21.00
FM : 21.00 – 22.00
Digital: 22.00 – 23.00
Testtider är lokal tid, sommar som vinter samma tidpunkter. Både Log4U och Logger stöder testen.