Russian Dx Contest

Russian Dx Contest är förmodligen en av världens mest välskötta tester. Testen pågår på CW och SSB i 24 timmar under perioden 1200 UTC 15/3 – 1200 UTC 16/3 2008.

Förra året lockade testen över 3000 deltagare från 107 olika länder. I år förväntas minst lika många deltagare. Däremot kan man inte förvänta sig lika bra resultat som de senaste åren med tanke på de usla konditionerna.

Några nyheter för årets test är bland annat att man kommer att publicera alla deltagares loggar på samma sätt som gjorts i CQWW-testerna. Man önskar att deltagarna ser till att logga frekvensen i Cabrillo-loggen om möjligt för att underlätta loggrättningen. Många loggprogram stödjer ju frekvensloggning.

Dessutom en nyhet för QRP-stationer, så här skriver man i reglerna:

5.6. It’s recommended to use /QRP in callsign for SOAB-MIX-QRP (Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts) entry.

Personligen anser jag det är vansinne att QRP-stationer skall sända /QRP efter sitt call. Dels är det inte alls enligt ITU:s regler om anropssignaler, dels är det fullstständigt onödig information för motstationerna. Man kan möjligen spekulera i att det varit en del fusk kring användandet av högre effekter i just QRP-klassen…

En annan nyhet är att man utökat diplomprogrammet:

    13.2 Every participant from Russia and Europe will receive a certificate of merit for the following:

  • Multi-band and single band 20 and 15 m entries – 200 and more QSO,
  • Single-band 80 and 40 entries – 150 and more QSO.
  • Single-band 160 and 10 m entries – 100 and more QSO.
  • MIX-QRP entry – 100 and more QSO.

Förra året gästspelade undertecknad i RDXC hos SK3W i klassen SOAB CW HP . Se vidare på Fernebo Bloggen, där finns bland annat “rate-sheet” och en ljudinspelning från testen med exempel på SO2R – Single Operator 2 Radio.

Läs mer på:

73 de SM5AJV

One thought on “Russian Dx Contest

  1. Den tidigare uppgiften om att QRP-stationer som inte sänder /QRP kan komma att flyttas till Low Power visade sig vara felaktig. Tävlingsledningen för RDXC undertryker att regeln endast är en rekommendation. Man menar att det är ett sätt att motverka fusk med effekten.

Comments are closed.