Sommartid i NAC28

Testen NAC 28 som går nu på torsdag använder svensk tid i reglerna. Det innebär att testen börjar 19.00 som vanligt trots att vi gick över till sommartid i helgen. Dock skall det alltid vara UTC i loggarna. Läs mer om NAC28-testen på hemsidan…

Kalenderbitaren kan med fördel grotta ner sig i sommartidens mysterier på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstuts hemsida