2008 Dayton Contest Forum

Under Dayton Hamvention brukar man hålla ett “Contest Forum” med intressanta föredrag. För oss som inte var där så finns nu presentationerna utlagda på nätet. Följande presentationer ligger ute på hemsidan.

  1. 2008 Dayton Contest Forum Introduction
  2. Passing the NCJ Torch
  3. When Giants Walked the Bands – The Early Days of Multi-multi
  4. SDR and Contesting – The Future is Now
  5. Beamforming on 160 Meters
  6. Contesting with 28 Miles of Feedline

Speciellt intressant var att läsa om “Beamforming on 160 Meters” K1LT visar hur man kan använda ett antal SoftRock-mottagare för att göra en styrbar lyssningsarray med hjälp av mjukvara. För den som kört contest sedan 60-talet har säkert stort nöje av att ladda hem presentationen “When Giants Walked the Bands – The Early Days of Multi-multi“. Filen är späckad med bilder på antenner, shack och operatörer. Det var på den tiden då stiftpennan var high-tech, långt före datorernas intåg i shacket och gissa vad man hade kopiatorn till! Förutom Contest Forum anordnades även ett Antenna Forum. Läs mer på: