Reversed Skimmer Beacon

Contestspalten har tidigare visat några applikationer och artiklar kring programmet CW Skimmer. Som vanligt när en ny teknologi dyker upp så tar utvecklingen fart. Ett exempel på ett nytt innovativt sätt att använda CW Skimmer och webben finns på sajten dxwatch.com. Nedan ses en karta med “spottar” som produceras helt automatisk av olika CW Skimmer-mottagare som är anslutna till dxwatch i ett s.k. Reverse Beacon Network. Vid det här tillfället fanns 9 olika Skimmer-mottagare igång, de flesta i USA. En mottagare markeras med en grön punkt och de stationer som hörs markeras med en röd punkt. Färgen mellan punkterna indikerar på vilket band som stationen har hörts.

Läs mer: