Regeländringar i CQ WPX-testen

CQK5ZD, Randy har publicerat några kommande ändringar i CQ WPX-testen. Ändringarna kommer att gälla från 2009 och handlar om Skimmer, Multi Operator Single Transmitter, Club Competition, Single Band Entries, Disqualification, Rookie Category. Läs mer på WPX-testens blog Där kan man också lämna synpunkter på regeländringarna innan de fastställs.