SAC 2008 Preliminära resultat publicerade

SM3CER Janne meddelar på TOEC-reflektorn:
Claimed Scores för SAC 2008 är nu publicerade! Länkar finns på 1:a sidan på SM3CER Contest Service på: http://www.sk3bg.se/contest/ Om dina eller ditt contestprograms uträknade Claimed Scores skiljer sig från de som är publicerade, kan det bero på att uträkningen av resultaten är gjorda av loggrättningsprogrammet på samma sätt för samtliga loggar. Om du deltog i SAC och skickade in din logg, var bussig och kolla att du är placerad i rätt kategori. Kolla också att jag har ditt grundcall OK, om du använde ett klubb- eller specialcall och kolla också att jag har alla operatörers call korrekt, om du/ni körde i någon av multiklasserna.

Nu ska jag koncentrera mig på att kolla alla loggar för slutresultaten och hoppas kunna få ut dom så snart som möjligt – men fråga mig inte när – jag jobbar så fort jag kan… …och ja, OH verkar ha gjort det igen, även om vi i SM var mycket nära i SSB-delen. Om alla hade bemödat sig med att skicka in sina loggar, hade vi i alla fall vunnit SSB-delen. I Claimed Scores ligger vi bara 10.616 poäng efter på SSB! Det motsvarar ungefär en logg med c:a 100 QSO. Vi är lite för långt bakom i CW-delen, för att de SM-loggar som saknas där, skulle ha gjort någon större skillnad. Där ligger vi efter drygt 1,8 miljoner poäng i Claimed Scores!

73 de Janne, SM3CER