7S5Q vann Jultesten 2008

Resultaten från jultesten 2008 är klara och finns publicerade på SM3CER:s contestsidor. 7S5Q alias SM5COP, Rune plockade hem segern före 7S3A (SM3CER) och SM6X (SM6CLU). Testen lockade 35 deltagare, nio färre än 2007.  Läs mer i resultaten!

One thought on “7S5Q vann Jultesten 2008

  1. Vore det kanske läge på att konvertera en av de två jultestdagarna till SSB för att få igång några av oss “nyare” amatörer och kanske på detta viset locka in några i CW och contest-träsken också? Det vore ytterst skoj att utväxla en 5-ställig randomharrang med bokstäver över SSB.

    ..?

Comments are closed.