Stoppdatum för QTC nummer 5

Stoppdatum för QTC nummer 5 är den 5/4.  Contestspaltens inkorg gapar tom! Bidrag till nästa spalt mottages tacksamt. Artiklar, bilder, notiser, klagomål etc.. postas till epost-adressen: sm5ajv[schnabel-A]qrq.se.