Contest är …

Vi har hört det år ut och år in: Contesters är inga riktiga radioamatörer, de byter bara skonummer med varandra och någon teknik kan det inte. Det bara köper prylar, ställer alla kranar på max och skriker CONTEST! Några ärlig rapporter ger dom inte heller. Usch och fy!

Är det verkligen så illa? Nej, ingen som verkligen satt sig in i vad det innebär att köra contest känner igen ovanstående snedvridna bild.

Som ett litet exempel på en “motbild”: Läs vad SM3SGP gjorde i påskas, när vi andra käkade ägg och kanske körde lite polacker i SPDX-contest.

Läs mer på SK3W:s blog om hur man bygger effektmetrar och även löste en klurigt problem.

One thought on “Contest är …

  1. Intressant innovation!

    Borde kunna innebära en revolution för testarrangörer som verkligen vill att reglerna efterföljs. Russian DX kommer ju med nya och mer finurliga regler varje år som t.ex. 100% CAT-krav för topplaceringar. Kanske man borde tipsa dem om detta och se till att de kräver att stationer kontinueligt laddar upp realtidsdata till en global effektdatabas för alla deltagare…

Comments are closed.