Tryckfel i majnumret av QTC

Tur att det finns uppmärksamma läsare. Eric, SM1TDE har upptäckt att datumet för CQ WPX CW Contest 2013 är felaktigt i majnumret av QTC. 

RÄTT DATUM FÖR CQ WPX CW:
CW: May 25-26, 2013

Läs reglerna på http://www.cqwpx.com/rules.htm Det finns flera nyheter i årets test, det mesta är förtydliganden. Men det finns även nya tillägg. T.ex.

“Post-contest correcting of call signs by using any database, recordings or other method of confirming QSOs is not allowed.”

Ingen “massage” av loggen i efterhand alltså. Rådet är att logga rätt under testens gång. Fråga om ifall du är osäker, det är ingen idé att chansa på t.ex. ett serienummer. Allt kollas loggrättningen.  På WPX-hemsidan finns också en bra FAQ http://www.cqwpx.com/rules_faq.htm. Läs den!

WPX-testen är en test som är väldigt många klasser. Så det finns fina chanser att slå ett nytt svenskt rekord. Ta en titt i rekordlistan och sätt upp det egna mål med testen!