YOTA-ungdomarna kör eyeball-contest

På ungdomslägret i Finland verkar de ha superkul! Eller vad sägs om det här sättet att köra contest på?