SSA Jultest – Regler före 2022

Tider

Pass 1: Juldagen 25 december 0800-1000 UTC
Pass 2: Annandag Jul 26 december 0800-1000 UTC

Frekvenser

Endast CW
3525-3575 kHz
7010-7040 kHz.

Klasser

Klass A: Single Operator
Klass B: Single Operator – QRP (högst 5 W uteffekt)

Anrop

“TEST SM de SM5XYZ”.

Testmeddelande

RST + löpnummer från 001 + femställig bokstavsgrupp som ändras för varje QSO, t. ex. 599 017 LUCIA. Fortsätt numreringen på Annandag Jul, där du slutade i juldagens pass.

Poäng

Varje svensk station kan kontaktas en gång per band och pass. Varje godkänt QSO ger 2 poäng. Vid fel i mottagen rapport, löpnummer eller bokstavsgrupp dras 1 poäng av. Ytterligare fel gör att QSO:et får 0 poäng.

Multiplar

SSA Jultest har inga multiplar.

Slutpoäng

Summan av QSO-poängen från pass 1 (Juldagen) adderas med summan av QSO-poängen från pass 2 (Annandag Jul).

Loggar

Insänd logg skall vara i Cabrillo-formatet. Loggen skall skickas via epost till jultest@ssa.se senast den 9:e januari.

Använd UTC för att ange tiden! Om testtiden är angiven till 0800-1000 är ett QSO med tidsangivelsen 0759 och tidigare samt 1000 och senare ogiltiga. Första giltiga klockslag är då 0800 och sista giltiga klockslag är 0959! Det är tillåtet att avsluta ett QSO utanför testtiden, om QSO:et påbörjats innan testtidens slut. Kom då bara ihåg att “rätta till” klockslaget, om ditt loggprogram loggat tiden när QSO:et är genomfört!

OBS! Om du sänder eller tar emot någon annan RST-rapport än 599 – se till att det även står rätt i den logg du skickar in! Det kan innebära att loggen måste editeras i efterhand, eftersom de flesta contestprogram loggar 599 automatiskt. Om det inte står rätt i loggen blir det poängavdrag!

Diplom

Diplom utdelas till de tre första i båda klasserna. Fler eller färre diplom kan utdelas beroende på deltagarantalet. I klass A utdelas även guld-, silver- och bronsplaketter.