Påminnelse om SAC-loggar

Det är idag bara 5 dagar kvar till deadline för att lämna in loggarna för SAC CW och SSB. Sista dagen för att inkomma med loggen är 2007-10-31.

Loggarna skall skickas till
CW: saccw2007@sral.fi
SSB: sacssb2007@sral.fi

Inskickandet av loggarna kvitteras manuellt via email. Loggar som inkommit listas på CCF:s webbsida.

Ytterligar info om loggarna i SAC finns på http://qrq.se/sac/?page_id=11

Jag gissar att de flesta på denna lista har skickat in loggarna redan, men kolla gärna om din kompis som du vet var med i testen också skickat in loggen. Alla loggar räknas med i landskampen. Vi vill inte se några svenska checkloggar 🙂

73 de Ingemar
SM5AJV