WAE CW 2007 – Resultaten är klara

Tyska DARC har blivit klara med resultaten från WAE-testens CW-del 2007. Några få svenska stationer provade på denna trevliga DX-test som innehåller det spännande momentet med att ta emot QTC från motstationen utanför Europa. Alla deltagare får diplom som kan laddas ner i form av en PDF-fil från DARC:s hemsida.

Sverige

Call            Class  Score QSOs QTCs Multi

SM2CVH           HIGH   3360  56  0  60  Certificate

8S0W (OP:SM0NJO)      HIGH   3080  35  0  88  Certificate

SD3A (OP:SM3FJF)      HIGH   1598  47  0  34  CertificateCall            Class  Score QSOs QTCs Multi

SM5QU           LOW   26160 103 137  109  Certificate

SM6BSK           LOW   14616 116  0  126  Certificate

SE2T            LOW    9266 113  0  82  Certificate

SM0EPO           LOW    2142  48  3  42  Certificate