Dags för årets största radiokalas på telegrafi

Den 24-25 november körs årets största CW-test, “The CQ WW Dx Contest”. Det är i särklass den test som lockar flest deltagare. Förra året så skickade mer än 4500 deltagare in sina loggar till tävlingsledningen. De flesta deltagare har anammat datorloggning och det var bara 200 stycken som skickade in papperslog. Även om datorloggningen underlättar en massa så förekommer det fel. Ett av de vanligare felen är att man glömmer byta band i loggprogrammet om inte loggrättarna hittar detta så blir det obamhärtigt NIL – Not In Log med poängavdrag som följd. En annan följd av att man får in merparten av loggarna elektroniskt gör att man lättare hittar uppenbara fuskare. Till sin hjälp har man dessutom ett antal internationella rådgivare i CQ WW Contest Comittee om man skulle stöta på problem. Om detta arbete kunde både OH2MM och G3SXW berätta om på en CCF-kryssning för något år sedan.

Som ett led i att öka öppenheten kring CQWW-testerna har man börjat publicera alla loggar på nätet. Förutom att det kan vara intressant att titta i sin egen logg kan det vara lärorikt att se vad grannen körde eller hur det är att köra testen från andra sidan jorden. Vill man titta på UBN-rapporten så måste man använda de inloggningsuppgifter man fått per email från tävlingsledningen.

Nu är det ju inte alla som går in med hull och hår för att köra alla 48:a timmarna utan den stora merparten av alla deltagare kanske ägnar 1-2 timmar åt testen. CQWW är en fantastisk radiofest och det häftigt med alla entusiastiska expeditioner som är igång från exotiska platser. På NG3K:s hemsida hittar man en lista med de expeditioner som annonserat sina aktiviteter. Hoppas att du som läser detta kan hitta tid för att vara med om årets största “radiokalas” på CW och att hittar “ditt” sätt att vara med. Kanske knipa ett nytt land eller få den där perfekta tajmingen när du ropar in i någon pile!