SAC 2007 – Är din logg med?

Det verkar vara något krångel när det gäller loggarna för SAC 2007. Så här skriver logrättarna på sin hemsida:

Latest update to received scandinavian log submissions have been done November 11th. However there still might be some discrepancies to actual situation. If you have got “log received” confirmation e-mail you are safe. In case you do not see your call in listing below inform OH4XX at sral dot fi. Stations who have not got confirmation email: Please resubmit your log to: sac2007 @ contestclubfinland com

Det kan alltså vara “läge” att kolla att loggen verkligen kommit till tävlingsledningen. Titta först och främst på sidan som listar mottagna loggar.

2 thoughts on “SAC 2007 – Är din logg med?

 1. SAC 2007 CW
  Deltog en stund med min contestsignal SE6C och skickade in log via e-mail. Fick också kvittens på mottagen log via e-mail. SE6C finns också med i listan över mottagna loggar. Allt frid och fröjd!
  Men…., jag hittar också min ordinarie signal SM6CDN i listan över mottagna loggar??!! Har bara varit aktiv med signalen SE6C. Det enda stället i loggen där SM6CDN förekommer är under “operator”. Det verkar skumt. Har skickat ett mail till OH4XX med info om ovanstående.
  För övrigt ser jag också i listan över mottagna loggar signalen SM6EQO under SSB-delen. SM6EQO är ju nästan uteslutande aktiv med CW/QRP.

  Allt kanske inte är OK bara för att man mottagit ett kvittensmail? Man bör nog kolla listan också. Det kanske är någon annan som också sett något “skumt”?

 2. Verkar fortfarande vara struligt med vårt östliga broderfolks loggrättningsrutiner…

  Om vi ska kunna promota SAC till omvärlden krävs definitivt bättre snabbare action. Jag skrev till dem efter CCF och då ursäktade man sig att man p.g.a. arbetsbelastning inte lyckats slutföra uppdraget.

  Nu har vi en situation då SAC återigen riskerar att bli en styvmoderligt behandlad test av arrangörerna. Låt oss visa bättre resultat nästa år då SSA arrangerar testen. Undertecknad anmäler sig som frivillig att hjälpa till, men behöver en mer gedigen loggrättare som kapten vid rodret…

  73 de SM6LRR, Mats

Comments are closed.