Stew Perry Top Band Distance Challenge

I helgen körs Stew Perry Top Band Distance Challenge på 160 meter och går 1500Z 29:e till 1500Z 30:e december. Som testmeddelande utväxlar man RST och GRID SQUARE, t.ex. 579 JO89. Antalet poäng beräknas med hjälp av avståndet mellan rutorna. Som muliplier används motstationens effektklass. Uträkningen av poängen sköts av tävlingsledningen. Så det är som vanligt, kör och skicka in loggen! Testen är en hyllning till Stew Perry W1BB (SK) som var den som fick det första DXCC-diplomet för 160 meter år 1968. Varför inte prova att köra en lite annorlunda test? Du kanske slår något av de svenska rekorden?

2 thoughts on “Stew Perry Top Band Distance Challenge

 1. Jag passade på att köra lite ‘SP’ samtidigt som jag labbade med min nyuppsatta Beverage-antenn. Hörde några fler svenskar vara igång, bland andra SM6CPY, SM5MX och SM6X.

 2. Hej Ingemar & Co,

  Jag fick ihop 211 QSOn i Low Power-klassen.

  Som bekant brukar många lägga ut sina preliminära resultat på 3830-reflektorn, vissa bara minuter efter avslutad test, men hittills har jag inte sett ett enda. Det kan ju bero på att resultatet är något mer ovisst, i och med att man också får extrapoäng för körda Low Power- och QRP-stationer – och vilka som är det, vet ju så småningom bara loggrättarna.

  För första gången körde jag med TR-Log för Windows i en test, och programmet ger ändå en grundsiffra för resultatet baserad på inblandade locators. Och i LP-klassen skall man då tydligen multiplicera sin siffra med 2 för att i alla fall komma i närheten av sanningen, som i mitt fall då skulle bli en bit under 1.400 poäng.

  Summa summarum: inte helt öronbedövande conds trots både A&K=0 (alternativt låg aktivitet på sina håll, t ex i UA9&0) – men en mycket trevlig test! Det går ändå rätt hyggligt att få igenom fyra locatortecken i st f den något mer förväntade signalrapporten.

  73,
  Rolf
  SM5MX

Comments are closed.