Bör NRAU Baltic Contest – flyttas?

Efter helgens NRAU Baltic Contest höjs rösterna att flytta fram testen en eller ett par timmar. Detta för att banden skall vara öppna för hela det geografiska område som testen gäller. Om jag inte minns fel så var det flera pass i den ursprungliga testen vid olika tillfällen. De nya tiderna dök upp när de baltiska länderna kom med.

Som det nu ser ut så har testen fått helt andra propotioner genom att den domineras av deltagare från ES, LY och YL. Tittar man på förra årets resultat från CW-delen så är de 21 översta platserna baltiska stationer och först på 22:a plats kommer OH2UA (@OH2BH) som första icke-balt. På SSB-delen, då konditionerna kommit igång, kom OH2UA (@OH2BH) på 3:e plats! Detta talar för att konditionerna är mer rättvisande någon eller några timmar senare på dagen. Om man inte flyttar testen, tror jag att den kommer att dö ut.

Vad tycker du? Skriv och berätta genom att skriva in en kommentar här nedanför.  Du kan också delta i enkäten som finns i högerspalten om du är för eller mot en flytt av testen.

Deadline för att skicka in loggarna är den 31:a januari och de skall skickas till nrau[schnabel-A]lrmd.lt

73 de Ingemar, SM5AJV