EU Sprint Contest

Är du trött på att skicka “meningslösa” 599-rapporter? Eller avskyr alla stora stationer som ligger och ropar sina outröttliga CQ på en och samma frekvens. Då kanske EU Sprint Contest är något för dig?

Lördagen den 12:e april går våromgången av EU Sprint Contest på CW. Testen pågår 1600 till 1959 UTC på 80, 40 och 20 metersbanden. Det finns två speciella regler i denna test som gör den annorlunda. För det första måste du QSY:a från din CQ-frekvens när du kört ett QSO där. Din frekvens kan då övertas av den nyss körda stationen. För det andra skickar du inga signalrapporter men du måste sända både ditt eget call och motstationens call i varje QSO. Testmeddelandet är ett löpnummer samt ditt namn. Ett typiskt QSO ser ut så här:

SE5E:  SE5E TEST
G5XYZ: G5XYZ
SE5E:  G5XYZ SE5E 13 INGO
G5XYZ: SE5E 17 GEOFF G5XYZ

Nu måste SE5E QSY:a minst 2 kHz för att antingen ropa CQ eller svara någon som ligger och ropar. Notera också i exemplet ovan, att G5XYZ sänder sitt call sist i sitt meddelande, det är för att ev. nya stationer som dyker upp på frekvensen snabb skall höra att G5XYZ är redo för ett nytt QSO. Mer info finns på hemsidan för EU Sprint Contest.

One thought on “EU Sprint Contest

  1. Pingback: Contestspalten » Småtester i helgen…

Comments are closed.