I natt startar jakten på den skandinaviska trofén

Natten mellan lördag och söndag 17-18/5 går Baltic Contest. Tävlingen går både på CW och SSB, 2100Z till 0200Z i natt. Man kan välja att köra båda moderna eller endast CW eller SSB. Testen går ut på att köra de Baltiska länderna och man får 10 poäng för QSO med ES, LY och LY. För övriga länder får man 1 poäng per QSO. Det finns inga multipliers att hålla reda på, utan det är bara att köra på. I år har ES5TV tagit fram en trofé för den bästa skandinaviska stationen. Läs mer på hemsidan för Baltic Contest.