SSA Portabeltest – Bilder och Notiser önskas

Bilder & notiser från SSA Portabeltest önskas
Deadline för QTC är idag, men det vore roligt om
vi kunde få med några bilder och notiser från
helgens portabeltest. Kniper det, så går det säkert
att få någon dags respit från redaktören.
Jag antar att det blev lite äventyr både här och
där för de som vågade sig ut i ruskvädret.
Skriv och berätta! Det behöver inte vara någon
fullfjädrad artikel. Någon bild och en liten notis
duger bra, jag fixar resten. Skicka ett mail till
sm5ajv@tdcmail.se

73
Ingemar SM5AJV
Spaltredaktör för Contestspalten i QTC