Har du hamnat i rätt klass?

SOAB HP LP Multi-Multi Single Tx??? Tävlingsledningen för SAC 2007 har haft en hel del problem med resultatframtagningen och det har visat sig att flera stationer hamnat i fel klass.Om det är någon som upptäcker felaktigheter med de resultat som CCF tagit fram så
bör ni höra av er omgående till OH4XX mikko [schnabel-A] oh4xx.com.

Enligt SAC:s regler skall värdskapet för testen cirkulera mellan de olika föreningarna och det blir däför högst varierande kvalitet på resultatframtagningen. Många gånger har t.ex. SM3CER fått rycka in och hjälpa till för att det överhuvudtaget skall bli några resultat. Mycket har underlättats av att man infört Cabrillo-format på de elektroniska loggarna. Dessutom underlättar rättningsprogrammet som SM2EZT och SM3CER tagit fram. Dock återstår en hel del manuellt arbete med felaktiga loggar, handskrivna loggar, formatfel, datumfel, etc. Att införa en ‘contest-robot’ som man t.ex. har i ARRL och CQ:s tester skulle förmodligen bringa ordning i  det strul vi har sett genom åren.