Bild
Den 5/9 är det åter deadline för material till Contestspalten i QTC.
Bidrag mottages tacksamt! Det kan vara allt från kompletta artiklar, foton,
små notiser eller tips om sådant som du vill läsa i spalten.
Kanske någon vill skriva om portabeltesten som gick nyligen?

Maila till sm5ajv@tdcmail.se

73
Ingemar SM5AJV / SE5E