SAC mottagna loggar

SM3CER har nu kämpat sig igenom den stora högen med inkomna loggar från årets SAC-test. Det ser ut att bli nytt rekord i antalet deltagare. Så här ser läget ut just idag:

  
  
  Entity    CW  SSB
  JW       0   1
  LA      16  16
  OH0/OJ0    3   2
  OH      61  38
  OX       0   0
  OY       0   1
  OZ      16  22
  SM      97  102
  TF       4   3
  
  Scand.    197  185
  Non-Scand.  808  463
  Total    1005  648

Det är viktigt att kolla att just din logg har kommit fram! Om du inte finns med i listorna ber vi dig skicka in loggen igen. Några har lyckats skicka loggar i fel format, fel test etc. Så var noga med att kolla! Gå vidare till SAC Received Logs