PileUp! 12(3) 2008

Återigen är har CCF – Contest Club Finland  publicerat ett fullspäckat och intressant nummer av sin klubbtidning PileUp! Det finns artiklar både på engelska och finska. Ladda hem tidiningen i PDF-format genom att klicka på bilden nedan.

2 thoughts on “PileUp! 12(3) 2008

  1. Det är om vågutbredningsprognoser för CW-delen av CQ WW.

Comments are closed.