SAC – To Change or Not To Change?

Inför OHDXF/CCF-mötet den 17/1 har flera enkäter om Scandinavian Activity Contest gjorts på webben och via email. Nu har OH1RX gjort en sammanställning av svaren och övriga kommentarer som kommit fram. Sammanställningen kommer att presenteras på CCF-mötet. Men redan nu kan du läsa den på webben i lugn och ro!  Ladda hem SAC – To Change or Not To Change (PDF)…