Mingel, PileUp-tävling och Monsterösa antenner…

Ett gnistrande vackert Stockholm mötte MS Gabriella när de på lördagsmorgonen anlände till Stockholms hamn. Ett 20-tal svenska hams hade masat sig till DX- och Contest-mötet som anordnades av OHDXF (OH Dx Foundation) och CCF (Contest Club Finland). Efter sedvanligt mingel så började tillställningen med en liten PileUp-tävling, först på CW och därefter på SSB. Inte helt oväntat hade de flesta mycket lättare att plocka callen på CW än SSB. Största behållningen under dagen var TF4M som berättade om hur han på Island ensam byggt ett antal stora romb-antenner i olika riktningar. Ett imponerande arbete som inte alltid är så lätt eftersom rombantennerna kräver träpålar, och träd finns det ont om på Island. Ett annat imponerande projekt är OH8X där man bland annat byggt en 5-elements Yagi för 80 och 3-element för 160 meter. Mer info om mötet kommer i nästa QTC…

En av loggarna från PileUp-tävlingen
PileUP-tävling med penna och papper – inga datorer här inte!
ES5TV och SM6LRR
ES5TV och SM6LRR@RK3AWL som båda kämpade om förstaplatsen senaste SAC-testen på SSB.