Fjärrstyrd radiostation för contest

Här kommer lite kompletteringar och bilder till artikeln “Fjärrstyrd radiostation för contest”. Det var extra roligt att i samma nummer av QTC (06-2009) läsa om Allan SM5CSS bygge av antennväxel. Jag har i princip tidigare byggt en likadan,  dock enbart med omkopplare som styr antennreläerna i utomhusdelen.

Boxen med två kort från Velleman USB-experimentkortet K8055
och reläkortet K8056. Finns att köpa hos bland andra Kjell & Co
eller Electrokit. I min koppling använder jag 5 reläer för antenn-
val och de resterande för att styra rotorn. Den ena av de två
analoga ingångarna används till azimuth-indikeringen.

Den svarta boxen överst är den manuella antennstyrningen till
SO2R-antennväxeln. Uppbyggnaden är lik den som Allan SM5CSS
beskriver i QTC nr 6-2009. Den undre boxen är en SO2R-box som

byggdes för ett antal år sedan.

Anpassningen av rotorn till USB-kortet är inte färdig ännu,
så antennen fick stå kvar i 285 grader med hopp om QSO med
W/VE och mellan-Amerika. Troligen kommer jag att sätta in
några reläer i rotor-kontrollen för styra broms och riktnings-

kontrollerna.