Bra konditioner västerut

De senaste dagarna har det varit bra konditionern västerut. Lyssnar man på NCDXF:s fyrar kan man höra 4U1UN ända uppe på 21 MHz. Äntligen lite bättre konditioner!

Vill man inte sitta och spana på fyrarna hela dagarna så kan man med fördel använda programmet Faros från VE3NEA. Nedanstående bild är från den 17:e augusti och visar de goda konditionerna västerut. Mottagningsstation är SM5AJV i Morgongåva och antennen som är en C3 Yagi är för tillfället riktad mot USA. Mer mätningar finns på qrq.se/faros/. Fyren 4U1UN kom igång under eftermiddagen den 17:e augusti, efter ha varit QRT några dagar, därför finns inga registreringar tidigare på dagen. Även W6 gick in på 21 MHz!

FAROS