Körde du någon nordamerikan på 15 idag?

Konditionerna är bättre än vi ibland tror. Idag var det öppet mot Nordamerika på 15 meter. Se nedanstående FAROS-registreringar som man hittar på SK6AW:s hemsida. Det bådar gott inför den stundande SAC-testen. Körde du något? Skriv och berätta!

FAROS- NA on 15

Bilden är från sk6aw.net/condx och visar FAROS-registeringar från tre svenska stationer. Den vertikala axeln visar banden 14/18/21/24/28 MHz, en per ruta och den horisontella axeln visar tiden med en ruta var 15:e minut. Det är 3 timmar mellan den vertikala vita strecken.  Runt 18 UTC idag var det öppet konditioner på 15 meter mot 4U1UN.