På söndag är det Månadstest igen

Nu på söndag den 13:e september är det dags för SSA Månadstest igen. Sedan förra månaden finns det nu en resultatrobot på plats som gör att behandlingen av loggarna går som smort.

Robot - av Hanna Fogelberg (c)Resultatet är i princip färdigt samtidigt som deadline för loggarna. Roboten finns på ssa.se. Gå in under:

Sektioner & distrikt → HF → Tester → Månadstesten→ Sänd in log

Loggen måste vara i Cabrillo-format och roboten talar om ifall den inte accepterar din logg. När loggen väl är accepterad dyker ditt resultat upp i septembers resultatlistor under CW respektive SSB. Det är krångligare att beskriva än att använda!

  • CW 1400 – 1500 UTC
  • SSB 1515 – 1615 UTC
  • Regler