Vad händer på www.sk3bg/contest ?

Som många har märkt har inte SM3CER:s testkalender på www.sk3bg.se/contest uppdaterats på länge. När detta skrivs så finns inget senare än september 2009 upplagt. Men lugn! Janne meddelar att han jobbar med detta och att en uppdatering är att vänta de närmaste dagarna.

SM3CER Contest Service

Det är supporten kring SAC och alla loggar som dyker upp som hållit Janne fullt sysselsatt de senaste veckorna. Att hålla kalendern uppdaterad är en grannlaga uppgift som innebär ett ständigt jagande efter de senaste testreglerna. Det är inte ovanligt att arrangörerna inte har uppdaterat datum etc. sedan flera år tillbaka.