Påminnelse: SSA Månadstest är idag 18/10

SSA_MT

Vi påminner om att SSA:s Månadstest går idag 18/10
SSB: 14:00 – 15:00 UTC
CW: 15:15 – 16:15 UTC

Som noggranna läsare av QTC noterat så är det fel i datumet för MT nr 10 vilket flera vänligt påpekat. Tack för det! Det visar också att testkalendern i tidningen fyller sitt syfte, webb och internet till trots!