VOACAP on-line

VOACAP finns nu on-line. Det är OH6BG & co som gjort en webb-applikation där man kan göra snygga prognoser av kortvågsutbredningen mellan två punkter.

Nedan visas två exempel mellan Sverige och USA, dels i Juni dels i september. Man fyller helt enkelt i ett webbforumulär med önskade punkter, antenner och sändareffekt. Graferna visar sannolikheten att köra en CW-förbindelse, över dygnet för respektive frekvens. Mörkrött anger stor sannolikhet och mörkblått noll chans till förbindelse.  Prova själv på VOACAP Online!

One thought on “VOACAP on-line

  1. Häftigt verktyg! Det skulle vara ännu enklare om man bara kan lägga in sitt eget QTH som default, samt endast indikera DXCC Land och distrikt (W/K/N State, UA/RA Oblast, VE Distrikt). Väldigt intressant att jämföra med olika antenntyper och effekter…

Comments are closed.