Förändringar för HQ-stationer i IARU-testen

Efter vårens käbbel kring hurvida DARC och DA0HQ har haft för många unika kontakter i sin logg har nu ARRL äntligen kommit med ett uttalande.

I korthet så konstateras att DARC och operatörerna på DA0HQ inte gjort sig skyldiga till några fel, men att deltagare från Tyskland däremot uppfört sig osportsligt och kört enbart DA0HQ och detta med mer än en anropossignal, vilket inte är tillåtet enligt reglerna. Detta fenomen förekommer i alla HQ-stationers loggar, men är extra uttalat i DA0HQ:s logg eftersom tyskarna är så många.

ARRL har kommit fram till att utvecklingen kring HQ-stationerna i IARU-testen gått för långt och har därför beslutat att inte bedömma dessa loggar i årets tävling. Endast ett diplom för deltagande i testen kommer att delas ut.

Läs mer på bloggen Notes From The ARRL Contest Branch.

Personligen tycker jag det här ett bra beslut. Att så att säga kyla ner HQ-hypen, som blivit allt konstigare. Det går ju inte att rättvist tävla i den här klassen. Grundtanken med att HQ-stationer är en egen multiplier är bra och borde räcka för att locka operatörer till att aktivera sitt lands HQ-call. Att vara en egen multiplier ger ju automatisk hög “rate”.